Veelgestelde vragen

1. Wie mag deelnemen?

 • Alle leerlingen uit het laatste jaar (zesde/zevende) ongeacht wanneer ze geboren zijn. Voor BuSO zijn dit de vijfdejaars.
 • Alle leerlingen geboren in 1996 of vroeger. Leerlingen die vorig schooljaar deelnamen maar niet slaagden, mogen in 2013-2014 opnieuw inschrijven op voorwaarde dat ze ook opnieuw de lessen volgen.

2. Wat krijgen de scholen vergoed?

 • De rijlessen: 60 euro per lesuur inclusief verplaatsingskosten. Hiervoor krijg je een factuur van de rijschool of zelfstandige lesgever.
 • De vergoeding van 10,60 EUR per leerling voor educatief materiaal wordt door de invoering van het digitaal leerplatform geschrapt. Enkel de scholen uit het buitengewoon onderwijs krijgen deze vergoeding nog vanwege hun specifieke noden.
 • Voor het afnemen van de examens ontvang je geen factuur. Het examencentrum factureert rechtstreeks aan de VSV.

3. Wat is het digitaal leerplatform Rijbewijs op School?

In september 2012 lanceerde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) een elektronisch leerplatform voor Rijbewijs op School. Leerlingen zullen voortaan online en op een persoonlijk account kunnen oefenen voor hun theorie-examen. Ze volgen hun resultaten nauwgezet op terwijl ze zich meten met hun klasgenoten via een quiz op hun smartphone. Lesgevers kunnen hun leerlingen beter opvolgen: ze geven online taken, zetten hun lesmateriaal online of gebruiken kant-en-klare lespakketten. Een hele nieuwe manier van Rijbewijs op School!

4. Heeft de school nu meer werk door het digitaal leerplatform?

Nee. Het leerplatform is vooral bedoeld voor de rijlesgevers en de leerlingen. Als leerkracht heb je maar een beperkte rol. Er wordt enkel van je verwacht dat je de paswoorden in het online schooldossier nog vóór de eerste les verspreidt onder de leerlingen. De leerlingen hebben deze paswoorden nodig om in te loggen op het digitaal leerplatform. Verder kun je zelf ook inloggen op het leerplatform met je gebruikersnaam en paswoord van het online schooldossier om de vorderingen van je leerlingen op te volgen of om de presentaties en de leidraad theorie te downloaden en af te drukken.

5. Heb je nu voortaan een computerlokaal nodig voor de lessen van Rijbewijs op School?

Nee, de leerlingen gaan in principe na de les met het leerplatform aan de slag. De lesgever kan wel voor een bepaalde les een computerlokaal vragen aan de school.

6. Zijn er nog steeds extra uren voor (D)BSO en BuSO?

Ja. Ook dit schooljaar komen leerlingen uit het (D)BSO in aanmerking voor twee extra lesuren en leerlingen uit het BuSO voor vier extra uren.

7. Moet ik nog een postdossier opsturen?

Nee, vanaf dit schooljaar laad je alle documenten op in je online dossier onder de tab 'facturatie'. Volgende documenten moeten daarin staan:

 • De drie offerteaanvragen;
 • de aanwezigheidslijsten van de leerlingen tijdens de lessen;
 • eventueel afwezigheidsattesten;
 • een kopie van de factuur van de rijlessen;
 • een totaalfactuur aan de VSV gericht.

Scholen uit het buitengewoon onderwijs bezorgen de factuur van de handboeken nog vóór 31 december 2013!

8. Wanneer moet het online dossier afgewerkt zijn?

Sinds schooljaar 2013-2014 werkt onze boekhouding met kwartaal-afsluiting. Dat is belangrijk voor het afsluiten van je dossier!

 • Als de laatste examendatum in september, oktober, november of december valt, moet je dossier ten laatste op 31 december 2013 binnen zijn.
 • Valt de laatste examendatum in januari, februari of maart, dan dien je je dossier ten laatste op 31 maart 2014 in.
 • Als de laatste examendatum in april, mei of juni valt, dien je je dossier ten laatste op 30 juni 2014 in.

Scholen uit het buitengewoon onderwijs sturen de factuur voor de aankoop van het handboek op nog vóór 31 december 2013!

9. Welke afwezigheden zijn gewettigd?

 • Afwezigheid om medische reden (met doktersattest!);
 • topsportstatuut (met attest van de sportfederatie);
 • uitsluiting wegens tuchtprobleem (met tuchtdossier);
 • familiale reden (staving met briefje van een aanverwant);
 • de oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;
 • de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
 • het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg;
 • feestdagen inherent aan de door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling;
 • het afleggen van proeven voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • leerlingen die zetelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse scholierenkoepel.

OPGELET! Stage en schoolactiviteiten zijn GEEN gewettigde afwezigheden!

10. Wanneer kan een leerling deelnemen aan het examen?

Als de leerling:

 • in België woont;
 • 17 jaar is op de dag van het theorie-examen rijbewijs B;
 • in het bezit is van zijn identiteitskaart;
 • minstens acht uur les gevolgd hebben in het kader van Rijbewijs op School.
 • de enquête heeft ingevuld.

11. Mijn school heeft geen zesde jaar… Kan mijn school nog deelnemen aan Rijbewijs op School ?

Ja. Als je school of instelling modulair werkt en niet onderverdeeld is in jaren, of gewoon geen zesde jaar heeft, kun je toch nog deelnemen.. In dat geval geldt de leeftijdsgrens van 17 jaar op het moment dat de leerlingen deelnemen aan het examen.

12. Wanneer organiseer ik het examen best?

Je organiseert het examen best één, twee, ten laatste drie weken na de theorielessen. Dus niet de dag na de theorielessen omdat de leerlingen tijd nodig hebben de theorie te verwerken en te oefenen op de oefenwebsites. Ook niet maanden na de theorielessen, omdat de leerlingen dan alles dreigen te vergeten.

13. Moeten de leerlingen echt álle theorielessen volgen?

Ja. Alleen leerlingen die alle lesuren volgen, hebben recht op een gratis rijexamen op school. We aanvaarden alleen 'gewettigde' afwezigheden (zie. Het bewijs van de gewettigde afwezigheid stuur je op samen met je postdossier.

OPGELET: we staan GEEN uitzondering toe op deze regel. Wie ongewettigd afwezig is, of geen bewijs kan voorleggen, mag GEEN gratis rijexamen op school afleggen!

14. Hoe kan ik de slaagkansen van onze leerlingen verhogen?

Moedig je leerlingen aan te oefenen op het nieuwe digitaal leerplatform. Op het leerplatform kunnen leerlingen oefeningen maken en lesmateriaal van de lesgever vinden. Ze kunnen op hun smartphone ook een mobiele app installeren, een quiz waarin ze zich kunnen meten met hun klasgenoten. De app is beschikbaar in de Google Play Store en de App Store van Apple.

Probeer verkeers- en mobiliteitseducatie zoveel mogelijk te integreren in het lessenpakket. Vakken als PAV of MAVO lenen zich hier perfect toe, maar ook computerlessen of extra voorbereidingslessen kunnen een kader bieden. Hoe meer je leerlingen zich voorbereiden op het examen, hoe hoger de slaagpercentages.

15. Ik ben mijn persoonlijke inlogcode kwijt. Wat moet ik nu doen?

Stuur een mailtje naar ros@verkeerskunde.be, met vermelding van de naam en het adres van je school. We bezorgen je zo snel mogelijk je inlogcode.