Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijbewijs op School

Bij inschrijving gaat de school akkoord met de algemene voorwaarden. Die voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar op de website van Rijbewijs op School.

Schooljaar 2017-2018

 • Deelnemen aan Rijbewijs op School kost 20 euro per leerling. De school beslist zelf of ze die kost op zich neemt of doorrekent aan de leerlingen.
 • Vanaf het moment dat een leerling een les gevolgd heeft of gewettigd afwezig was (met attest), wordt er voor hem 20 euro aangerekend.
 • Na de eerste lesdatum is de inschrijvingslijst definitief. Aanpassingen zijn dan niet meer mogelijk.
 • Wanneer een leerling ongewettigd afwezig was tijdens een les of voor het examen, mag hij niet meer deelnemen aan het project en heeft hij geen recht op een voucher voor een gratis theoretisch rijexamen in het examencentrum. Het inschrijvingsgeld van de leerling wordt niet terugbetaald.

Wie mag deelnemen?

Volgende leerlingen mogen deelnemen aan Rijbewijs op School 2017-2018:

 • Alle leerlingen geboren in 2000 of vroeger, ongeacht in welk leerjaar ze zitten.
 • Alle leerlingen die een jaar overgeslagen hebben en in het laatste jaar zitten, maar pas na 2000 geboren zijn.
 • Alle leerlingen die in het laatste jaar BuSO zitten.

Leerlingen of klasgroepen die niet voldoen aan deze voorwaarden kan ten allen tijde verdere deelname aan Rijbewijs op School geweigerd worden. Bovendien hebben ze geen recht op een voucher voor een gratis theoretisch rijexamen in het examencentrum en kunnen ze hun inschrijvingsgeld niet terugkrijgen.

BELANGRIJK!

Leerlingen die twee keer niet slaagden op hun theoretisch rijexamen moeten 12 uur les volgen bij een erkende rijschool voordat ze het examen opnieuw mogen afleggen. De uren in het kader van Rijbewijs op School worden gegeven door een erkende rijlesgever, maar worden niet erkend als officiële uren.

Leerlingen die al twee pogingen ondernamen, mogen dus wel deelnemen aan Rijbewijs op School, maar moeten ook 12 uur extra les volgen bij een rijschool voordat ze het examen mogen afleggen. Ga aan het begin van het schooljaar dus zeker na of er al leerlingen twee pogingen ondernamen om hun voorlopig rijbewijs te behalen.

Communicatie en inschrijving leerlingen

 • Bij je inschrijving geef je de gegevens van de contactpersoon door die het project zal opvolgen en aan wie wij onze communicatie kunnen richten.
 • Als je bij je inschrijving aanduidde dat je flyers wilt ontvangen voor de leerlingen en hun ouders, ontvang je die aan het begin van het schooljaar. In deze flyers staat alles wat de leerlingen en hun ouders moeten weten over Rijbewijs op School.
 • Laat de leerlingen zich (via de ouders) inschrijven. Aan de flyer die je begin september ontvangt, hangt een toestemmingsstrook om de inschrijvingen gemakkelijk op te volgen.
 • Ontvang van elke deelnemende leerling een bijdrage van 20 euro voor deelname aan alle lessen, toegang tot het educatief materiaal en het examen op school.
 • Leerlingen die hun (voorlopig) rijbewijs al eerder hebben behaald, kunnen gratis deelnemen aan de lessen. Voor die leerlingen laad je een kopie van hun (voorlopig) rijbewijs op bij ‘resultaten’.

Samenwerking rijschool

 • Je bent vrij te kiezen met welke rijschool/rijscholen of erkende zelfstandige rijlesgever(s) je samenwerkt.
 • Spreek af wanneer de lessen plaatsvinden.
 • Organiseer de lessen in blokken van minstens twee uur.
 • Verdeel de deelnemende leerlingen in lesgroepen van minimaal 10 tot maximaal 30 leerlingen.
 • Zorg ervoor dat de leerlingen tijdig de nodige informatie krijgen: Wanneer vinden de lessen plaats? In welk lokaal?
 • Voorzie een beamer en een pc in het leslokaal.
 • Noteer de aanwezigheden tijdens de lessen.
 • Spreek met de rijlesgever af of je aanwezigheid tijdens de lessen gewenst is.
 • Betaal tijdig de factuur van de rijlessen aan de rijschool.

Samenwerking examencentrum

 • Je bent vrij te kiezen met welk(e) examencentrum/examencentra je samenwerkt.
 • Een examencentrum is verplicht om het examen vanaf 10 leerlingen op school af te nemen.
 • Kijk na of de deelnemende leerlingen in aanmerking komen voor het examen:
  • Wonen de leerlingen in België?
  • Zijn ze 17 jaar op de dag van het examen?
  • Hebben ze hun identiteitskaart bij?
  • Hebben ze alle lessen gevolgd?
 • Informeer tijdig naar kandidaten voor het vertraagde examen. Bij een vertraagd examen kan met een groot scherm gewerkt worden.
 • Voorzie een ruimte op de gelijkvloerse verdieping of op een verdieping die bereikbaar is met een lift.
 • Leid het afleggen van de examens in goede banen en zorg dat de groepen goed op elkaar volgen.
 • Controleer de leerlingen: ze mogen geen gsm, documentatie, boekentassen of grote tassen meenemen naar het examen.
 • Alle examens worden afgenomen tussen 8.30 uur en 16.00 uur.
 • Kijk na of er leerlingen zijn die, bij afwezigheid, in aanmerking komen voor een voucher. Dat kan enkel bij van rechtswege gewettigde afwezigheden. Een lijst met die redenen vind je op de website www.rijbewijsopschool.be bij ‘Veelgestelde vragen’.
 • Betaal de factuur van de examens binnen de betalingstermijn van 30 dagen aan het examencentrum.

Het online dossier

 • Op mijn.verkeeropschool.be houdt je een online schooldossier bij waarin je de organisatie van het project op jouw school opvolgt.
 • Vul de deelnemende leerlingen en hun gegevens in bij ‘Scholen en groepen’.
 • Bij ‘Lessen en examen’ vul je de data van de theorielessen en het examen in.
 • In het tabblad ‘Rijschool’ laat je weten met welke rijschool en met welk examencentrum je samenwerkt.
 • Als het examen achter de rug is, vul je de nodige info in het tabje ‘Resultaten en afwezigheden’ aan. Vraag hier ook de nodige vouchers aan. Laad voor elke leerling die recht heeft op een voucher de nodige attesten op.
 • Geef de facturatiegegevens door bij ‘Facturatie’ en laad de nodige documenten op:
  • de factuur/facturen van de rijlesgever;
  • de factuur/facturen van het examencentrum;
  • de factuur/facturen van de handboeken (voor BuSO).
 • Dien je dossier tijdig in.
 • De VSV betaalt de school als volgt terug:
  • (factuur rijlessen + factuur examencentrum) – 20 euro per leerling = bedrag dat de school terugbetaald krijgt.
  • Voor BuSO-scholen komt daar nog maximaal 10,60 euro per leerling bij voor handboeken.
  • Heel uitzonderlijk kan het saldo negatief zijn. In dat geval moet de school dat bedrag aan de VSV betalen.

Evalueren

 • Je vult een online evaluatieformulier in en spoort de leerlingen aan om dat ook te doen via het digitaal leerplatform.

Het project Rijbewijs op School is op 30 juni 2018 stopgezet.

In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met twee nieuwe projecten:

Rijbewijzer in de Klas

Organiseer theorielessen over wegcode en verkeersveiligheid op school.

mijnrijbewijsB.be

Studeer op het online leerplatform de theorie voor het autorijbewijs.