Engagementen voor de rijschool en zelfstandige rijlesgevers

De deelnemende rijscholen zijn erkende rijscholen zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004 of het oude KB erkenning van 23/03/98, waarvan een dossier tot hernieuwing van de erkenning werd ingediend bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Gebrevetteerde rijlesgevers die niet verbonden zijn aan erkende rijscholen komen ook in aanmerking.

De erkende rijscholen die aan het project meewerken, zijn niet verplicht lid te zijn bij Federdrive, maar dienen zich ten volle te engageren zoals bepaald in deze samenwerkingsovereenkomst.

Alle rijlesgevers moeten houder zijn van een geldig brevet van beroepsbekwaamheid III uitgereikt door de FOD Mobiliteit voor het verstrekken van theoretisch onderricht in het kader van een erkende rijschool zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004.

De lesgevers moeten zich voorstellen als een vertegenwoordiger van het project Rijbewijs op School en mogen geen reclame voeren noch voor zichzelf noch voor de rijschool waar zij tewerkgesteld zijn.

De rijlesgevers verbinden zich ertoe om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het theorie-examen rijbewijs B. Daarnaast moeten ze aandacht besteden aan de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen.

De rijlesgevers houden tijdens hun lessen rekening met het niveau van de leerlingen. 

Rijbewijzer in de Klas

Het project Rijbewijs op School wordt in juni 2018 stopgezet. In mei 2018 lanceert de VSV het nieuwe project Rijbewijzer in de Klas. Een professionele rijlesgever geeft op school les over de wegcode en verkeersveiligheid. Een lessenreeks telt 10 lesuren en vindt plaats tijdens de schooluren. De voorinschrijving voor het project is afgesloten. Enkel de scholen die een voorinschrijving hebben gedaan, kunnen deelnemen. Vanaf 10 september 2018 t.e.m. 31 oktober 2018 kan je de voorinschrijving van je school bevestigen door het correct aantal deelnemende groepen en leerlingen in het 2de trimester en in het 3de trimester door te geven.

Lees meer over Rijbewijzer in de Klas

Veelgestelde vragen