Veelgestelde vragen

1
Hoe informeer ik de leerlingen en hun ouders?

Deelnemen aan Rijbewijs op School is een echte troef voor een school. Laat dus zeker aan je leerlingen en hun ouders weten dat jullie meedoen. Hieronder kan je de digitale folder downloaden. In de folder staat alles om de leerlingen en hun ouders te informeren over wat Rijbewijs op School juist is en waarom het een niet te missen kans is.

2
Wie mag deelnemen aan de lessen en het examen van Rijbewijs op School?

Wie mag deelnemen aan de lessen?

 • Alle leerlingen geboren in 2000 of vroeger, ongeacht in welk leerjaar ze zitten.  
 • Alle leerlingen die een jaar overgeslagen hebben en in het laatste jaar zitten, maar pas na 2000 geboren zijn.
 • Alle leerlingen die in het laatste jaar BuSO zitten.

Leerlingen die vorig schooljaar deelnamen maar niet slaagden, mogen in schooljaar 2017-2018 opnieuw inschrijven op voorwaarde dat ze ook opnieuw de lessen volgen.
Lees ook zeker de info bij de vraag 'Wat is er veranderd in de wetgeving?'!

Wie mag deelnemen aan het examen?

Een leerling moet aan al deze redenen voldoen om deel te nemen aan het examen van Rijbewijs op School:

 • De leerling woont in België.
 • Hij is 17 jaar op de dag van het examen.
 • Hij heeft zijn identiteitskaart bij zich.
 • Hij heeft alle lessen van Rijbewijs op School gevolgd.

Als een leerling geen 17 is op de dag van het examen, krijgt hij een voucher om het examen op een ander tijdstip gratis af te leggen. Als hij een les gemist heeft en daarvoor een geldig attest kan voorleggen, mag de leerling gewoon deelnemen aan het examen. Vergeet hij echter zijn identiteitskaart op de dag van het examen, dan mag hij niet deelnemen en komt hij ook niet in aanmerking voor een voucher.

3
Welke afwezigheden zijn gewettigd?
 • medische reden (met doktersattest!);
 • topsportstatuut (met attest van de sportfederatie);
 • uitsluiting wegens tuchtprobleem (met tuchtdossier);
 • het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant;
 • de oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;
 • de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
 • het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg;
 • feestdagen inherent aan de door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling;
 • het afleggen van proeven voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • leerlingen die zetelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse scholierenkoepel.
4
Moet ik nog offertes opvragen bij drie verschillende rijscholen?

Nee, dat is niet meer nodig. Je moet wel kunnen verklaren waarom je voor een bepaalde rijlesgever kiest. De factuur is voldoende als bewijs. 

5
Wat is er veranderd in de wetgeving?

In de loop van 2017 verandert de rijopleiding. Meer info op www.rijbewijzer.be

6
Waar kan ik terecht als ik merk dat een leerling niet rijgeschikt is?

Als je twijfelt aan de rijgeschiktheid van een leerling, kun je bij het CARA terecht. Het CARA beschikt over een team van specialisten om rijgeschiktheid na te gaan. De artsen onderzoeken of iemand beantwoordt aan de medische minimumnormen die de wet voorschrijft voor bestuurders van een motorvoertuig (K.B. 23 maart 1998).

Meer informatie vind je hier.

7
Wat staat er op het digitaal leerplatform?

Voor de leerlingen:

 • presentaties en oefeningen per hoofdstuk;
 • een handboek om hen te helpen bij de studie van de leerstof;
 • een kant-en-klare samenvatting van het handboek;
 • een proefexamen aangepast aan het echte theorie-examen.

Als leerkracht kun je een overzicht bekijken van de leerlingen. Je kunt nagaan hoe vaak leerlingen oefenen en hoe vlot de oefeningen gaan. 

8
Zijn er nog altijd extra uren voor (D)BSO en BuSO?

Ja. Ook tijdens schooljaar 2017-2018 komen leerlingen uit het (D)BSO in aanmerking voor twee extra lesuren en leerlingen uit het BuSO voor vier extra uren.

9
Wat krijgt onze school vergoed?
 • De VSV vraagt een kleine bijdrage van 20 euro per deelnemende leerling. De school vraagt dit bedrag op bij de leerlingen of betaalt het voor hen. 
 • De school schiet nog steeds de rijlessen voor en krijgt die terugbetaald (60 euro per lesuur, incl. btw en verplaatsingskosten).
 • De school schiet ook de factuur van het examencentrum voor en krijgt die terugbetaald (15 euro per deelnemende leerling).
 • Scholen met een BuSO-richting die handboeken aankopen voor hun BuSO-leerlingen, krijgen maximaal 10,60 euro per handboek per deelnemende leerling terugbetaald (incl. btw en verzendingskosten).
 • Na afloop van de lessen en het examen stelt de school een factuur op aan de VSV op basis van volgende berekening: factuur rijschool + factuur examencentrum - 20 euro/deelnemende leerling = bedrag op factuur aan VSV.
  • BuSO-scholen rekenen ook maximaal 10,60 euro per deelnemende leerling aan als zij handboeken kochten voor de leerlingen.

     Voorbeeld: je school heeft één lesgroep van 20 leerlingen:

 • Factuur rijlessen (school betaalt):
             8 lesuren x 60 euro/lesuur = 480 euro     (voor BSO, DBSO en BuSO 10 of 12 lesuren)
 • ​Factuur examencentrum (school betaalt):
             20 leerlingen x 15 euro = 300 euro​
 • Factuur handboeken (school betaalt) - ENKEL BUSO
             20 leerlingen x max. 10,60 euro = max. 212 euro
 • Inschrijvingsgeld leerlingen (school ontvangt/betaalt):
             20 leerlingen x 20 euro = 400 euro
 • Factuur voor de VSV:
             480 + 300 – 400 = 380 euro 
             480 + 300 + max. 212 - 400 = 592 euro (incl. handboeken voor BuSO)
10
Hoe organiseer ik Rijbewijs op School?

Als bijlage bij deze vraag vind je een gedetailleerd en overzichtelijk stappenplan. Aan de hand daarvan zal de organisatie van Rijbewijs op School zeker vlot verlopen.

11
Wanneer dien ik het dossier in?

Je laadt de facturen van de rijlesgever en het examencentrum samen met de nodige attesten op in het dossier en dient alles volledig digitaal in.

Valt je laatste examendatum tussen begin september 2017 en eind november 2017?

 • Indienen tot en met 15 december 2017.

Valt je laatste examendatum tussen begin december 2017 en eind februari 2018?

 • Indienen tot en met 30 maart 2018.

Valt je laatste examendatum tussen begin maart 2018 en eind juni 2018?

 • Indienen tot en met 29 juni 2018.
12
Hoe kunnen de leerlingen zich voorbereiden?

Vanuit de VSV bieden we leerlingen alles aan dat ze nodig hebben om hun theorie-examen met succes af te leggen. Het Rijbewijs op School-pakket bevat dan ook:

 • 8, 10 of 12 uur les over de theorie rijbewijs B, op school gegeven, door een gediplomeerd rijlesgever;
 • een digitaal handboek om de leerstof te studeren;
 • een digitaal leerplatform en een app om te oefenen.

Leerlingen zijn echter vrij om ook op andere leerplatformen te oefenen. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

Het project Rijbewijs op School is op 30 juni 2018 stopgezet.

In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met twee nieuwe projecten:

Rijbewijzer in de Klas

Organiseer theorielessen over wegcode en verkeersveiligheid op school.

mijnrijbewijsB.be

Studeer op het online leerplatform de theorie voor het autorijbewijs.