Veelgestelde vragen

1
Hoe informeer ik de leerlingen en hun ouders?

Deelnemen aan Rijbewijs op School is een echte troef voor een school. Laat dus zeker aan je leerlingen en hun ouders weten dat jullie meedoen. Bij je inschrijving kun je folders aanvragen om de leerlingen en hun ouders te informeren over wat Rijbewijs op School juist is en waarom het een niet te missen kans is. Deel ze uit aan je leerlingen.  

Heb je niet voldoende folders ontvangen? Bestel er dan bij via rijbewijsopschool@vsv.be of print de folder zelf af. Printen, plooien en klaar.

2
Wie mag deelnemen aan de lessen en het examen van Rijbewijs op School?

Wie mag deelnemen aan de lessen?

 • Alle leerlingen geboren in 1999 of vroeger, ongeacht in welk leerjaar ze zitten.  
 • Alle leerlingen die een jaar overgeslagen hebben en in het laatste jaar zitten, maar pas na 1999 geboren zijn.
 • Alle leerlingen die in het laatste jaar BuSO zitten.

Leerlingen die vorig schooljaar deelnamen maar niet slaagden, mogen in schooljaar 2016-2017 opnieuw inschrijven op voorwaarde dat ze ook opnieuw de lessen volgen.
Lees ook zeker de info bij de vraag 'Wat is er veranderd in de wetgeving?'!

Wie mag deelnemen aan het examen?

Een leerling moet aan al deze redenen voldoen om deel te nemen aan het examen van Rijbewijs op School:

 • De leerling woont in België.
 • Hij is 17 jaar op de dag van het examen.
 • Hij heeft zijn identiteitskaart bij zich.
 • Hij heeft alle lessen van Rijbewijs op School gevolgd.

Als een leerling geen 17 is op de dag van het examen, krijgt hij een voucher om het examen op een ander tijdstip gratis af te leggen. Als hij een les gemist heeft en daarvoor een geldig attest kan voorleggen, mag de leerling gewoon deelnemen aan het examen. Vergeet hij echter zijn identiteitskaart op de dag van het examen, dan mag hij niet deelnemen en komt hij ook niet in aanmerking voor een voucher.

3
Welke afwezigheden zijn gewettigd?
 • medische reden (met doktersattest!);
 • topsportstatuut (met attest van de sportfederatie);
 • uitsluiting wegens tuchtprobleem (met tuchtdossier);
 • het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant;
 • de oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;
 • de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
 • het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg;
 • feestdagen inherent aan de door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling;
 • het afleggen van proeven voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • leerlingen die zetelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse scholierenkoepel.
4
Moet ik nog offertes opvragen bij drie verschillende rijscholen?

Nee, dat is niet meer nodig. Je moet wel kunnen verklaren waarom je voor een bepaalde rijlesgever kiest. De factuur is voldoende als bewijs. 

5
Wat is er veranderd in de wetgeving?

Op 3 februari 2014 veranderde de wetgeving rond het behalen van het rijbewijs.

 • Als een leerling twee keer niet slaagt voor zijn theoretisch examen, moet hij 12 uur theoretische opleiding volgen bij een rijschool voordat hij het examen opnieuw mag afleggen.
 • De lessen die gegeven worden in het kader van Rijbewijs op School tellen niet mee voor die 12 uur.
 • Het examen van Rijbewijs op School is een officieel examen en telt dus mee als een eerste kans.
 • BuSO-leerlingen en kandidaten met een ernstige gehoorhandicap worden vrijgesteld van deze nieuwe regel.
 • Leerlingen die twee keer niet slaagden voor hun theoretisch examen en die willen deelnemen aan het examen in het kader van Rijbewijs op School, moeten alle lessen van Rijbewijs op School volgen en moeten bij het examen een attest van de rijschool voorleggen dat bewijst dat ze de verplichte 12 uur theoretische opleiding gevolgd hebben. 
6
Waar kan ik terecht als ik merk dat een leerling niet rijgeschikt is?

Als je twijfelt aan de rijgeschiktheid van een leerling, kun je bij het CARA terecht. Het CARA beschikt over een team van specialisten om rijgeschiktheid na te gaan. De artsen onderzoeken of iemand beantwoordt aan de medische minimumnormen die de wet voorschrijft voor bestuurders van een motorvoertuig (K.B. 23 maart 1998).

Meer informatie vind je hier.

7
Wat staat er op het digitaal leerplatform?

Voor de leerlingen:

 • presentaties en oefeningen per hoofdstuk;
 • een handboek om hen te helpen bij de studie van de leerstof;
 • een kant-en-klare samenvatting van het handboek;
 • een proefexamen.

Als leerkracht kun je een overzicht bekijken van de leerlingen. Je kunt nagaan hoe vaak leerlingen oefenen en hoe vlot de oefeningen gaan. 

8
Zijn er nog altijd extra uren voor (D)BSO en BuSO?

Ja. Ook tijdens schooljaar 2016-2017 komen leerlingen uit het (D)BSO in aanmerking voor twee extra lesuren en leerlingen uit het BuSO voor vier extra uren.

9
Wat krijgt onze school vergoed?
 • De VSV vraagt een kleine bijdrage van 20 euro per deelnemende leerling. De school vraagt dit bedrag op bij de leerlingen of betaalt het voor hen. 
 • De school schiet nog steeds de rijlessen voor en krijgt die terugbetaald (60 euro per lesuur, incl. btw en verplaatsingskosten).
 • De school schiet ook de factuur van het examencentrum voor en krijgt die terugbetaald (15 euro per deelnemende leerling).
 • Scholen met een BuSO-richting die handboeken aankopen voor hun BuSO-leerlingen, krijgen maximaal 10,60 euro per handboek per deelnemende leerling terugbetaald (incl. btw en verzendingskosten).
 • Na afloop van de lessen en het examen stelt de school een factuur op aan de VSV op basis van volgende berekening: factuur rijschool + factuur examencentrum - 20 euro/deelnemende leerling = bedrag op factuur aan VSV.
  • BuSO-scholen rekenen ook maximaal 10,60 euro per deelnemende leerling aan als zij handboeken kochten voor de leerlingen.

     Voorbeeld: je school heeft één lesgroep van 20 leerlingen:

 • Factuur rijlessen (school betaalt):
             8 lesuren x 60 euro/lesuur = 480 euro     (voor BSO, DBSO en BuSO 10 of 12 lesuren)
 • ​Factuur examencentrum (school betaalt):
             20 leerlingen x 15 euro = 300 euro​
 • Factuur handboeken (school betaalt) - ENKEL BUSO
             20 leerlingen x max. 10,60 euro = max. 212 euro
 • Inschrijvingsgeld leerlingen (school ontvangt/betaalt):
             20 leerlingen x 20 euro = 400 euro
 • Factuur voor de VSV:
             480 + 300 – 400 = 380 euro 
             480 + 300 + max. 212 - 400 = 592 euro (incl. handboeken voor BuSO)
10
Hoe organiseer ik Rijbewijs op School?

Als bijlage bij deze vraag vind je een gedetailleerd en overzichtelijk stappenplan. Aan de hand daarvan zal de organisatie van Rijbewijs op School zeker vlot verlopen.

11
Wanneer dien ik het dossier in?

Je laadt de facturen van de rijlesgever en het examencentrum samen met de nodige attesten op in het dossier en dient alles volledig digitaal in.

Valt je laatste examendatum tussen begin september 2016 en eind november 2016?

 • Indienen tot en met 16 december 2016.

Valt je laatste examendatum tussen begin december 2016 en eind februari 2017?

 • Indienen tot en met 24 maart 2017.

Valt je laatste examendatum tussen begin maart 2017 en eind juni 2017?

 • Indienen tot en met 30 juni 2017.
12
Hoe kunnen de leerlingen zich voorbereiden?

Vanuit de VSV bieden we leerlingen alles aan dat ze nodig hebben om hun theorie-examen met succes af te leggen. Het Rijbewijs op School-pakket bevat dan ook:

 • 8, 10 of 12 uur les over de theorie rijbewijs B, op school gegeven, door een gediplomeerd rijlesgever;
 • een digitaal handboek om de leerstof te studeren;
 • een digitaal leerplatform en een app om te oefenen.

Leerlingen zijn echter vrij om ook op andere leerplatformen te oefenen. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

Inschrijven

Dankzij Rijbewijs op School kunnen jaarlijks meer dan 40.000 leerlingen uit het secundair onderwijs hun voorlopig rijbewijs op de schoolbanken halen. Schrijf je school hier nu in!

Let op! Je hebt pas toegang tot het online dossier vanaf 29 augustus 2016.

School inschrijven Rijschool inschrijven